MIDDAG VOOR MOBILITEIT (senioren)

Plan van aanpak en algehele coördinatie (incl. uitvoering deelonderwerp) betreffende “Middag voor Mobiliteit” – doelgroep senioren met thema’s: zorg + gezondheid, recreatie + ontspanning, wonen + opvang, mobiliteit, cultuur + maatschappelijk.