DOORTRAPPEN.NL

VanSchijndelAdvies en Fysiotherapie Liessel gaan in samenwerking met het Platform Doortrappen senioren extra fietsvaardigheden meegeven. Door samen naar allerlei fysieke en veiligheidsaspecten te kijken waar je als fietser mee te maken hebt, alsook naar eigen fietsvaardigheden. Deelnemers worden ook geïnformeerd over goed zichtbaar te zijn in het verkeer, veilig fietsen in groepjes en over het belang van een fietshelm. Gebruik je kop. Helm op.

Door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

PROGRAMMA DOORTRAPBEWEEG-dag

 • Ochtendprogramma (09.30-12.30 uur). Inloop, kennismaking, theorie (verkeer en fysio), interactief met organisatie en deelnemers, oefeningen doen, ervaringen uitwisselen (wisselprogramma oefeningen)

 • Gezamenlijke lunch (12.30-13.00 uur).

 • Middagprogramma (13.00-14.30 uur). Gezamenlijke fietstocht (ca. 5 kilometer) en stilstaan bij 'gevaarlijke' verkeerssituaties die in het ochtendprogramma aan bod zijn gekomen. Gemeente specifiek met echt maatwerk. Fietsers herkennen altijd de getoonde verkeerssituaties en kunnen daar ook op reageren (zelfreflectie).

 • Gezamenlijk afsluiten (14.30-15.00 uur). Vragenrondje, verbetervoorstellen, formeren fietsclubje?

DOORTRAPBEWEEG-dagen gemeente BEEKDAELEN - 2024

In opdracht van de geemeente Beekdaelen zijn in 2024 diverse DoortrapBeweeg-dagen uitgevoerd. Hieronder vindt u wat informatie, zoals gehanteerde planning (uitvoeringsdata) en enkel foto's/videobeelden van deze succesvolle DTB-dagen. De opgehaalde evalutatieformulieren tonen prachtige positieve resultaten. Zie onderstaande grafiek.

 • donderdag 21 maart 2024 - Amstenrade
 • vrijdag 22 maart 2024 - Puth 
 • dinsdag 23 april 2024 - Nuth
 • woensdag 24 april 2024 - Schinnen

 • woensdag 29 mei 2024 - Doenrade

 • donderdag 30 mei 2024 - Schimmert

 

Schimmert - 30 mei 2024

De regen van afgelopen maanden heeft behoorlijk wat binnenmeertjes achterlaten op diverse akkers in Limburg. De fietstocht van Schimmert is ook over onverharde paden gegaan. De fietsroute is vooraf door VSA gecheckt op begaanbaarheid. Deelnemers konden ook gebruik maken van afkortroutes, maar iedereen wilde toch wat mountainbike ervaring opdoen. Uiteraard waar nodig is er gewoon afgestapt om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Alle deelnemers waren zeer enthousiast en blij dat ze ook over de onverharde wegen waren meegefietst. Zie waar deze mensen hun skills hebben getoond.

Doenrade - 29 mei 2024

De weergoden waren ons goed gezind. Bij aankomst was heel even een regenjas handig, maar de deelnemers uit Doenrade hebben zich niet uit het veld laten slaan. Wethouder Jan Hermans was aanwezig tijdens de evaluatie van de DTB-dag en de cursisten waren alle zeer content met de opzet van de dag. Zeker het maatwerk sprak iedereen erg aan. Tot fiets.

Schinnen - 24 april 2024

In de ochtend eerst even wat theorie over verkeer en het menselijk lichaam. Dan korte fietsencheck en enkele fietsoefeningen. Daarna gezellig lunchen en in de middag springen we samen op de fiets om verkeerssituaties te bekijken en te bespreken.

Even verkeerssituaties bekijken in Schinnen. Er wordt echt maakwerk geleverd. Waar moet de fietser rekening mee houden als ze in Schinnen rondfietsen?

REACTIE via MAIL:

Terugkijkend op de DoorTrapBeweeg-dag, vond ik het een interessante, praktische en  leerzame dag. Jullie beide konden het belang van een goede conditie, helm gebruik, bandenspanning, verkeerssituatie, fietsen in groepsverband goed uitleggen. De deelnemers vonden de deelname zeer nuttig. Complimenten!

Groetjes Leny.

Nuth - 23 april 2024

Amstenrade - 21 maart 2024

Even verkeerssituaties bekijken in Amstenrade. Waar moet de fietser rekening mee houden?

Enkele reacties via mail.

 

Niets dan lovende opmerkingen van alle deelnemers van deze bijzonder leerzame en inspirerende cursus die jullie ons presenteerden. Ook de catering was perfect verzorg door Chapeau - Pierre Thijssen.

 

Vandaag heb ik, via de KBO Amstenrade, deelgenomen aan het project "Doortrappen". Het was een leerzame, gezellige dag. Ik vond het fijn dat er o.a. wat verkeersregels werden opgefrist, er wat testen werden uitgevoerd op het gebied van mobiliteit, een oefenroute werd uitgezet en een korte fietstocht werd gemaakt.

 

Daarbij werd de inwendige mens ook niet vergeten; er was een heerlijke lunch die bestond uit "dwars-door-de-tuin-soep" een variatie van verschillende broodjes en koffie of thee.

 

Dank voor jullie enthousiaste begeleiding van deze leuke fiets-/beweegdag! - Carola Beckers-Arzt

Puth - 22 maart 2024

Ochtendprogramma, lunch en verkeerssituaties bekijken in Puth. Hoe maak je fietsen veiliger?

DOORTRAPBEWEEG-dagen Midden Limburg Bereikbaar - 2023

In opdracht van Midden Limburg Bereikbaar zijn vier DoortrapBeweeg-Dagen uitgevoerd. Hieronder vindt u enkel foto's van deze succesvolle dagen.

 • maandag 16 oktober 2023 gemeente Weert (Boshoven)

 • donderdag 19 oktober 2023 gemeente Weert (Altweerterheide)
 • donderdag 2 november 2023 gemeente Maasgouw (Heel)
 • vrijdag 3 november 2023 gemeente Roerdalen (Sint Odiliënberg)

 

DOORTRAPBEWEEG-dag Deurne 2023

In opdracht van de gemeente Deurne is op maandag 18 september 2023 en pilot gedaan met een DoorTrapBeweeg-dag. Wie weet springen we volgend jaar samen met alle Metropoolregio Eindhoven (MRE)-gemeenten op de fiets.

DOORTRAP-beweegdagen gemeente Asten - 2023

In opdracht van de gemeente Asten heeft VSA in 2023 wederom vele mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten mogen uitvoeren. Daar mochten de succesvolle DoortrapBeweeg-dagen zeker niet in ontbreken. Hiervoor was heel veel animo en dat resulteerde in liefst vijf prachtige DTP-dagen voor dit jaar. Er is nog altijd een wachtlijst. In 2024 weer verder met DTB-dagen?

 • donderdag 18 mei 2023

 • donderdag 29 juni 2023

 • maandag 17 juli 2023

 • maandag 9 oktober 2023

 • donderdag 12 oktober 2023

DOORTRAPBEWEEG-dagen gemeente Veldhoven - oktober 2022

Op 12 en 21 oktober 2022 twee geweldige leerzame DOORTRAP-beweeg dagen georganiseerd i.s.m. de KBO-Zeelst en met ondersteuning van Joost Bukkems van fysiotherapie Liessel. Het ochtendprogramma kent de nodige theorie en praktijkonderdelen, zowel op het gebied van verkeer als het menselijk lichaam. Uitleg wordt gegeven over de rol van de mens in het verkeer en de beperkingen die iedereen ondervindt door het verstrijken van de jaren. Op deze dagen is niets verplicht, maar iedereen krijgt inzicht in zijn of haar kunnen. Het gaat niet over goed en fout en we leren allen van elkaar. Overschatting is een onderwerp dat vele ogen opent bij de senioren en levert goede gespreksstof op. Welke gemeente wil nu haar senioren DOORTRAP-beweegdagen aanbieden? Wat ons betreft tot fiets.

Enkele foto's van de DOORTRAP-beweegdagen 12 en 21 oktober 2022 te Veldhoven.

E-fietscursus ASTEN mei 2019

Meer foto's van Rob Fritsen (SIRIS) - klik op foto. Fietscursus Asten (30 mei 2019)

ELEKTRISCHE FIETSCURSUS (E-fiets) gemeente Asten - mei 2019

Op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) vond de 1e E-fietscursus in Asten plaats.VanSchijndelAdvies (VSA) heeft in opdracht van de gemeente Asten deze E-fietscursus mogen uitvoeren. Dit project werd uitgevoerd binnen het kader van "Asten maakt verkeersveiligheid in 2019 zichtbaar". Tijdens het ochtendprogramma (theorie en praktijkoefeningnen) bij tennisvereniging 't Root was voor de oplettende voorbijganger van dit tenniscomplex al het nodige zichtbaar op het parkeerterrein. Gestart werd met een presentatie waarbij algemene (fiets)kennis werd overgebracht en verschillende aandachtspunten van verkeerssituaties in Asten werden aangehaald. Die zouden 's middags tijdens de fietstocht ook nog worden bekeken en toegelicht. Dus niet alleen theorie, maar na een gezellige en goed verzorgde lunch ook alles in praktijk gebracht. Terwijl binnen in de kantine fysieke (kracht)metingen werden gedaan en gerapporteerd door fysiotherapeut Joost Bukkems was Jan van Schijndel buiten bezig met fietsoefeningen. Ze lijken soms zo eenvoudig, maar als je ze moet uitvoeren wordt het toch even iets anders. Hard fietsen is vaak geen probleem (geeft extra balans) echter met lage fietssnelheden wordt het net wat lastiger. Belangrijk is dat je nooit boven je eigen kunnen gaat, waarvoor je aanwijzingen en suggesties krijgt tijdens de cursus zodat het veiliger en gemakkelijker wordt. Oefenen is aan de cursist.
Tijdens een fietsrit op de openbare weg doen zich vaker situaties voor waarbij bepaalde fietsvaardigheden noodzakelijk zijn. Hoe te handelen bij o.a.: slecht wegdek, handen uitsteken en afdraaien, plotseling stoppen, verkeersdrukte c.q. smalle fietspaden met naderend (fiets-)verkeer, hellingen, fietsen langs bermen en/of trottoirbanden?
En vooral niet vergeten hoe fiets je veilig met een groep! Zeker recreatieve fietstochten met familie, vrienden en bekenden wil je samen veilig afsluiten aan het einde van de dag. Daarom afstand houden, zelf bepalen in de groep wanneer je oversteekt (zelf beslissen) en fiets tijdig achter elkaar bij onoverzichtelijke situaties (o.a. bochten). Als je op een fietsroute rijdt buiten de bebouwde kom waar bijvoorbeeld 60 km/u mag worden gereden door gemotoriseerd verkeer, dan zijn deze sneller de bocht om dan we eigenlijk willen en verwachten. Het plotseling 'ritsen' binnen een groep fietsers is dan heel moeilijk en gevaarlijk.

Om alle senioren tijdens de fietstocht in Asten goed zichtbaar te maken kregen ze allen een veiligheidshesje aangereikt en hopelijk zien we ze daar nog veel jaren veilig mee rondfietsen.

Enkele reacties van deelnemers die per mail zijn ontvangen:

 • wij hebben vandaag meegedaan met de elektrische fietscursus en vinden het geweldig dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. O.a. de verkeerssituaties in Asten die soms zeer gevaarlijk zijn waar de heer Van Schijndel goede kijk op heeft. Ook de andere proefjes van de fysiotherapeut en de aandacht van het fietsen. In een woord geweldig.

 • was een leuke en leerzame middag en heel gezellig

 • wij hebben een geweldige uitleg gehad over elektrisch fietsen, veel geleerd over de gevaren die bestaan in Asten. Ook de fysiotherapeut met wat controles was interessant. Al met al heel interessant. Succes met alle verbeteringen in Asten.

ELEKTRISCHE FIETSCURSUS (E-fiets) gemeente Laarbeek - juli 2018

Op zaterdag 7 juli 2018 verzamelen 18 enthousiaste 50-plussers zich in café "Bij van Dijk" in Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek) voor deelname aan de elektrische fietscursus (E-fiets). Om 09.30 uur wordt iedereen hartelijk welkom geheten en onder het genot van een kopje koffie en een goed stuk vlaai is er tijd om met elkaar nader kennis te maken. Al direct worden er allerlei fietsverhalen verteld. Het ochtendprogramma wordt door Jan van Schijndel (verkeerskundige) en Joost Bukkems (fysiotherapeut) ingeleid met een korte presentatie. Jan vertelt iets over verkeer (veilig fietsen) in relatie tot WEG, VOERTUIG, MENS. En vooral dat laatste aspect de MENS daar gaan we ons voornamelijk op richten. Want iedere deelnemer aan de E-fiets cursus willen we meegeven dat ze ook kwetsbaar zijn in het verkeer. Oudere fietsers zijn zich vaak niet bewust van het risico of vinden het vervelend om beperkingen te bespreken. Door de openheid van de groep en hun eigen (ongelukkige) fietservaringen hebben we zeker wat ogen geopend. Ook door fysieke (kracht)metingen door fysiotherapeut Joost worden beperkingen inzichtelijk gemaakt. Meten is weten en daarom vinden er drie oefeningen plaats:

- Hoe stevig heb ik mijn stuur in mijn hand? (knijpkracht)
- Hoe goed kan ik nog trappen? (beenkracht)
- Hoe soepel kan ik nog over mijn schouder kijken? (nekdraaiing).

Terwijl iedereen de oefeningen doet bij Joost vertellen andere deelnemers om beurt allerlei ervaringen (valpartijen) die ze hebben meegemaakt op hun fiets. Zo maar even twee voorbeelden:

> "Mijn man zei: over die brug kan jij ook gemakkelijk fietsen; geen probleem. Echter halverwege ontbrak de kracht om door te fietsen en kwam de vrouw plotsklaps tot stilstand -fiets loopt stukje achteruit- en resulteert in valpartij" - volgende keer toch maar doen wat je denkt zelf te kunnen. Beoordeel zelf de situatie en ga niet boven eigen kunnen risico's nemen.

> "Fietstassen zijn best gemakkelijk vertelt een mevrouw, maar dan moet je ze niet te vol laden met allerlei aanbiedingen bij een winkel en dan huiswaarts fietsen. En tot overmaat van ramp blijf ik op de fietsroute naar huis met mijn brede fietstassen ook nog eens haken aan zo'n rotpaaltje. Boem en daar lag ik". Tja, met een E-fiets wordt het gemakkelijker om nog meer spullen te vervoeren (trapt toch lekker licht), maar bij stilstand kun je wel in de problemen komen.

Met alle kennis en verhalen gaan we allemaal eenvoudige fietsoefeningen doen op de eigen E-fiets of een huurfiets. Hoe is het gesteld met ieders balans, fietsvaardigheden en voelt iedereen zich wel echt veilig. Leuk en tevens opmerkelijk was dat iedereen zijn eigen fiets nog niet eens goed kende. Met welke handrem bedien ik het achterwiel? Iedereen was zich er wel van bewust dat je eerst de achterrem moet gebruiken als je wil afstappen - maar moet ik dan links of rechts de handrem inknijpen bij mijn fiets?

Na gedane arbeid even genieten van een heerlijke lunch en klaar maken voor een kleine fietstocht (ca. 6 km) rondom de kerk van Aarle-Rixtel. Tijdens deze tocht wordt bij een achttal verkeerssituaties stilgestaan. Voor de meesten geen onbekende plekken omdat ze hier wel vaker fietsen. Aan de deelnemers wordt gevraagd hoe zij tegen deze situaties aankijken en hoe zij hier normaliter handelen op hun E-fiets. Ervaringen worden gedeeld en een "oh ja, daar zit wel wat in", hoor je dan wel eens vanuit de groep. Uit de vele reacties blijkt dat situaties toch niet altijd zo vanzelfsprekend zijn. Een belangrijk algemeen punt wat extra onder de aandacht is gebracht betreft het fietsen in groepen. Dames en heren houd afstand, fiets niet boven je eigen kunnen en neem de tijd bij het oversteken. Je bepaalt zelf wat veilig voor je is.

Gelukkig anticipeerde iedereen heel goed bij Hoog Strijp. Toen loeiende sirenes onze kant op kwamen stapte iedereen mooi af en gaf ruimte aan de hulpdiensten. Oude gewoontes komen soms goed van pas, maar er valt nog altijd iets te leren. Om 14.30 uur arriveerden wij met de groep veilig op het terras "Bij van Dijk" waar de dag wordt geëvalueerd onder het genot van een laatste drankje . Met de woorden van enkele deelnemers "Ja zeker de moeite waard en toch weer wijzer geworden" kunnen we terugkijken op een heel geslaagde E-fietscursus.

En dan met toestemming van alle deelnemers ook maar wat beeldmateriaal vastgelegd . Blijf allen nog lekker lang, gezond en veilig fietsen. De dag erna kwamen er ook een paar spontane reacties op ons kantoor binnen. Geweldig toch! Publiceren van deze reactie vonden deze mensen ook prima. Zo leer je van elkaar.

ENKELE SPONTANE REACTIES VAN DEELNEMERS

Koosje Tilborghs schreef:

Goede morgen Jan, Hartelijk dank voor de leerzame cursusdag met de zeer duidelijke uitleg en de test door de fysiotherapeut. In een woord is het een geweldige leerzame dag geweest, ik had het niet willen missen! Doordat ik op een leenfiets kon ervaren wat het is om met een e-bike te fietsen en daarna het gesprek met jouw vrouw, durf ik het aan om over te stappen van gewone fiets naar een e-bike!

Door alle negatieve berichten had ik voor mezelf de e-bike afgezworen. Mijn inziens zou het volgen van deze cursus verplicht moeten worden gesteld voordat iemand een e-bike zou mogen berijden of kopen.

Met vriendelijke groet,
Koosje Tilborghs

Ria Bekkers schreef:

Bedankt Jan voor het leuke verslag en de mooie foto's. Je hebt er echt werk van gemaakt, super. Groetjes Ria Bekkers.

Ton van de Kam schreef:

Dank je wel Jan voor deze "cursus". Ook de fysiotherapeut en jouw vrouw voor de testjes en het inzicht wat verhelderend werkt. Laat vele mensen van jullie kennis profiteren en de gemeentes hun best te laten doen om dit te regelen. Men moet niet denken: "oh, dat heb ik niet nodig" want je staat er zelf niet bij stil hoe vlug je iets verkeerd inschat en wat de beste combinatie is om je e-bike te gebruiken.

Vriendelijke groet,
Ton van de Kam