FIETSEN LANGS MAAS (FLM)

Komende jaren wordt “fietsen langs Maas” door de gemeente Venlo uitgewerkt van Belfeld tot Arcen en fietspromotie-communicatie = fietspro(E)motie krijgt daarin een prominente rol. Het eerste deeltraject is gerealiseerd ter hoogte van Steyl. Hiervoor heeft VanSchijndelAdvies een pakkende en feestelijke opening mogen verzorgen. Samen met kloosterlingen Steyl, Rijkswaterstaat, stichting Limburgs Landschap, verenigingen, wijkraadsleden, buurtbewoners, ondernemers en de basisschool is gekeken naar een gepaste opening in het najaar van 2016.

Venlo is al jaren volop in beweging om zich op de fietskaart te zetten. De gemeente wil zich niet alleen toeristisch recreatief positioneren voor fietsers, maar ook voor utilitair fietsverkeer is veel aandacht. Het stimuleren van fietsverkeer blijkt uit de vele fysieke fietsvoorzieningen (fietspaden, stallingen e.d.). De gemeente is ook van mening dat het gebruik van alle fietsvoorzieningen nog meer kan en moet worden gestimuleerd, waarbij fietspromotie (communicatie) vanaf het begin centraal komt te staan. Bij nieuwe infrastructurele fietsprojecten zal het onderwerp communicatie-promotie daarom al vanaf de eerste voorbereidingen bij de kop worden gepakt. Hierdoor kan in een vroeg stadium al extra draagvlak worden verkregen voor het realiseren van nieuwe fietsvoorzieningen en kan het toekomstige gebruik al worden gestimuleerd.

Voor deze nieuwe werkwijze heeft de gemeente Venlo VanSchijndelAdvies gevraagd om hun hierbij te adviseren en daar ook uitvoering aan te geven.

FLM-route in beeld.

Stap jij mee op de fiets? Tot straks! Lekker fietsen langs de Maas VENLO

Varianten van FLM-fietsroute in 'beeld' gebracht rondom Arcen en Velden.

KAART Maasfietsroute - LF3

Kaart Maasfietsroute - LF3