onze diensten

VanSchijndelAdvies richt zich op het gebied van verkeer en vervoer (mobiliteit). Maar combinaties met andere beleidsvelden en de bijbehorende partners zijn niet wereldvreemd. Een belangrijk accent ligt op educatieve en communicatieve projecten, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Ook voor regulier verkeerskundig werk (ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersonderzoek, mobiliteitsplannen), mediation, coaching of voor detachering kunt u contact opnemen met VanSchijndelAdvies.

Naast overheden, onderwijsinstellingen (basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs), koepels van kindercentra, zorginstellingen, stichtingen en belangenorganisaties kunnen ook bedrijven VanSchijndelAdvies raadplegen voor advies. Zelfs voor privépersonen is al menigeen advies uitgebracht alsook juridisch verkeersadvies.

Partnership.
In samenwerking met Ruud Coopmans VBA-Excelspecialist (visual basic applications) en Geert Coopmans (PowerBI-expert) worden softwarepakketten ontwikkeld en allerlei data-analyses gemaakt. Ook met andere zelfstandige bureau's zijn goede samenwerkingverbanden ontstaan en mooie projecten gerealiseerd.