FIETSGEDRAG IN UTRECHT  

De Provincie Utrecht zet met haar beleidsdocumenten zoals “PlanMER mobiliteitsplan”en het “Mobiliteitsprogramma provincie Utrecht” sterk in op de component mens. Bij het thema verkeersveiligheid wordt ingezet op het verbeteren van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding. Meer dan de klassieke (verkeers-)educatie is noodzakelijk om tot een veiliger verkeersgedrag te komen. Het gaat hierbij om bewustwording van eigen (onveilig)gedrag en aanleren van veilig automatisch gedrag. We moeten mensen eerst begrijpen voordat we ze kunnen beïnvloeden. VSA is gevraagd om te experimenteren om gebruikersinformatie op te halen voor gebruikers van hoofdfietsroutes.

Voor dit project is het zoekgebied ingekaderd tot de Utrechtseweg N237 vanaf de Berekuil (Utrecht) tot de Dreef N225 te Zeist. De doelgroep waarop VSA zich zou richten betreft schoolgaande jeugd van het voortgezet onderwijs en die van het Montessori Lyceum Herman Jordan in het bijzonder. De Provincie wil een andere weg inslaan met de trajectaanpak, waarbij de wereld van gedrag een belangrijke intrede doet. VSA werkt in dit project nauw samen met Merel Rozier (afstudeerproject Hogeschool Utrecht). Bekijk, interpreteer en beoordeel zelf maar. Maar oordeel (zeker) niet te snel! Welk gewenst of ongewenst verkeersgedrag is hier vastgelegd. Kunnen en willen wij dat wel beïnvloeden?

Roodlichtnegatie fietsverkeer Utrechtseweg (N237) t.h.v. Archimedeslaan.

Hebben we hier te maken met een verkeerstechnisch probleem of gedragsprobleem? We moeten eerst zaken begrijpen en dan proberen te beïnvloeden. Gelukkig doet gedragsbeïnvloeding steeds vaker haar intrede in de verkeerswereld. We laten mogelijk veel kansen liggen. VSA gaat graag met u mee op zoek naar oplossingen of interventies. Verkeersgedrag is super boeiend.

Verkeerssituatie fietspaden Jordanlaan-Utrechtseweg te Zeist tijdens wegwerkzaamheden op dinsdag 10 maart 2015.

Welk verkeersgedrag treedt er op bij een plotselinge wijziging van de reguliere fietsroute richting het Jordan Lyceum? De schooljeugd staat ‘s ochtends voor verrassingen. En heeft de aannemer ook enig idee wat het afsluiten van het fietspad voor consequenties heeft voor al het fietsverkeer?

Verkeerssituatie fietspaden Jordanlaan-Utrechtseweg te Zeist op maandag 9 maart 2015 rond 16.15 uur.

Schooljeugd van het Jordan Lyceum verlaat massaal de school en steekt de Utrechtseweg (N225) over of fietst richting De Bilt. Tijdens zo’n verkeersdrukte gebeurt er van alles. Kan je hier op ontwerpen of moet je de mens als verkeersdeelnemer centraal stellen?