Hoe naar school?

 

Door onderstaand formulier in te vullen kan voor een basisschool snel inzicht worden verkregen in de verkeersdrukte (feitelijke gegevens), en mogelijke verklaringen worden gegeven betreffende de verkeersonveilige schoolomgveving in relatie tot het verkeersgedrag. Gegevens worden alleen verstrekt  en gedeeld met de deelnemende basisschool. Deze worden door VanSchijndelAdvies niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden gebruikt.

 

Gemeente Gemert-Bakel woonkern Milheeze.

Tomeloze inzet van de werkgroep in Milheeze die zelf paden uitzette heeft zichtbare resultaten geboekt. Er zijn twee oversteekplaatsen aan het Kerkeind gerealiseerd en door het enthousiasme bij de ouders hebben zich tot nu toe ook twintig verkeersbrigadiers aangemeld.

Met behulp van beknopt onderzoek - "Hoe naar school" heeft VSA de werkgroep, school en gemeente informatie verstrekt om de schoolomgeving in Milheeze samen verkeersveiliger te maken. Bent u ook benieuwd hoe hier met uw school werk van kan worden gemaakt? Allen gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Samen maken we het verkeersveiliger.

 

 

 

Samen de verkeersveiligheid verbeteren.

Dank voor de uitgestoken hand.