Jan van schijndel +31(0)6 415 29 366

TRAFFIC INFORMERS LIMBURG

TRAFFIC INFORMERS LIMBURG

Traffic Informers zijn mensen  zoals jij en ik die door een verkeersongeval een blijvende enkelvoudige of meervoudige beperking hebben opgelopen en zo als verkeersslachtoffer voorlichting geven op middelbare en hogere scholen. Zij doen dit door hun ervaringen en levensverhaal te vertellen aan jongeren in de doelgroep van 15 tot 25 jaar. Door het contact tussen TI en deelnemer ontstaat een interactie waarbij het bewustzijn van de deelnemer in gang wordt gezet. Door het in gang zetten van bewustwording ontstaat een nieuwe situatie met als doel een interne gedragsverandering bij de deelnemer te ontwikkelen. Deze verandering geeft een aangepast zelfinzicht bij de deelnemer over zijn eigen verkeersveiligheid en de mogelijkheid om daar zelf invloed op uit te oefenen.