Jan van schijndel +31(0)6 415 29 366

mobiliteit, educatie, verkeersgedrag & fietspro(e)motie

VanSchijndelAdvies (VSA)

adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer

"géén maatpak, wel maatwerk"

Blijf veilig DOORTRAPPEN


over vanschijndeladvies (VSA)

VanSchijndelAdvies (VSA) is een adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer (mobiliteit), waar u zich snel thuis zult voelen. Ik wil het graag helder, beeldend, kort en bondig houden. Geen ellenlange verhalen produceren, maar samen met u zo snel mogelijk concreet aan de slag gaan, onze doelen nastreven en projecten realiseren. Dat kan als wij samen hetzelfde willen: succes.

SUCCES = WILLEN & DOEN.

Het onderwerp mobiliteit komt overal op tafel en is onderwerp van discussie. Het is direct te koppelen aan allerei beleidsvelden en maatschappelijke thema's. Dit is niet alleen boeiend, maar is ook de verbindende factor voor samenwerking. Laten we dus géén dikke rapporten schrijven met veelbelovende uitvoeringsprogramma's en dan ...... vaak niets meer. Laten we concreet invulling geven aan goede adviezen en er ook iets mee doen. Dus niet alleen strategisch, tactische adviezen op fullcolor materiaal, maar operationeel bruikbaar advies. Vandaar ook het motto: "géén maatpak, wel maatwerk".

U en ik willen beiden hetzelfde namelijk op de meest effectieve en efficiënte wijze een doel bereiken. Dat kan altijd op een nieuwe en verrassende wijze, als u ook buiten gebaande paden durft te treden. Daar wil Jan van Schijndel u over adviseren en in bijstaan.

reflectionday
rd

Traffic informers limburg

vERKEERSeNTER
TrAINER