Jan van schijndel     +31(0)6 415 29 366

mobiliteit, educatie, verkeersgedrag & fietspro(e)motie

VanSchijndelAdvies (VSA)

adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer

"géén maatpak, wel maatwerk"


over vanschijndeladvies (VSA)

VanSchijndelAdvies (VSA) is een adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer (mobiliteit), waar u zich snel thuis zult voelen. Ik wil het graag helder, beeldend, kort en bondig houden. Geen ellenlange verhalen produceren, maar samen met u zo snel mogelijk concreet aan de slag gaan, onze doelen nastreven en projecten realiseren. Dat kan als wij samen hetzelfde willen: succes.

SUCCES = WILLEN & DOEN.

Het onderwerp mobiliteit komt overal op tafel en is onderwerp van discussie. Het is direct te koppelen aan allerei beleidsvelden en maatschappelijke thema's. Dit is niet alleen boeiend, maar is ook de verbindende factor voor samenwerking. Laten we dus géén dikke rapporten schrijven met veelbelovende uitvoeringsprogramma's en dan ...... vaak niets meer. Laten we concreet invulling geven aan goede adviezen en er ook iets mee doen. Dus niet alleen strategisch, tactische adviezen op fullcolor materiaal, maar operationeel bruikbaar advies. Vandaar ook het motto: "géén maatpak, wel maatwerk".

U en ik willen beiden hetzelfde namelijk op de meest effectieve en efficiënte wijze een doel bereiken. Dat kan altijd op een nieuwe en verrassende wijze, als u ook buiten gebaande paden durft te treden. Daar wil Jan van Schijndel u over adviseren en in bijstaan.

Waar is

VanSchijndelAdvies

nog meer bij betrokken?

www.vanschijndeladvies.nl

www.trafficinformerslimburg.nl

www.reflectionday.nl

www.vsinvest.nl

WIE IS JAN?

en dit gaan we zeker niet doen...... smartphone gebruiken in het verkeer. Echt DOODzonde. Appen, mailen, facebooken, tweeten en sms'en in het verkeer zorgt jaarlijks voor enkele tientallen doden. Wie op de snelweg een bericht op de smartphone leest en daarop reageert, heeft over een lengte van ruim 3 voetbalvelden geen aandacht voor de weg. Bent u bewust van het gevaar wat u en een ander loopt. We gaan toch nog niet meer Apps ontwikkelen om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor het naderen van gevaarlijke verkeersknooppunten. Dan zijn we toch verkeerd gedrag aan het belonen, ja toch en dat is wat ik niet wil.

Mobiliteit is altijd hot!