Jan van schijndel     +31(0)6 415 29 366

FIETSTOCHT SENIOREN EINDHOVEN

FIETSTOCHT SENIOREN EINDHOVEN (17 JUNI 2015)

AANLEIDING – verkeersactiedag NULverkeersdodenBrabant

Ieder slachtoffer is er één teveel. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven gaan voor nul verkeersdoden. NULverkeersdodenBrabant daar gaan we samen actie voor ondernemen.

Dit jaar ligt de focus op senioren in Brabant en samen met deze kwetsbare verkeersdeelnemers gaan we in 2015 op weg naar NUL. In voorgaande jaren was de actiedag een groot succes. Dit jaar wordt op woensdag 17 juni 2015 opnieuw een Brabantbrede actiedag georganiseerd voor een verkeersveiliger Brabant. Brabant nodigt iedereen uit om mee te doen en Eindhoven neemt die uitnodiging ter harte.
Eindhoven wil van zich laten horen en wat laten zien. De gemeente Eindhoven organiseert een fietstocht met aandacht voor verkeersveiligheid op de diverse pleisterplaatsen. Ook wil zij thema’s als gezondheid, recreatie, duurzaamheid, zorg en welzijn aan bod laten komen. Door thema’s c.q. beleidsvelden te kantelen zijn er mogelijk kruisbestuivingen denkbaar. “Samen doen is meer dan de som der delen”. VSA zal haar kennis en vaardigheden inzetten om een bijdrage te leveren aan NULverkeersdodenBrabant.

Tijdens de Verkeersactiedag van woensdag 17 juni 2015 springen alle senioren van Eindhoven en de regio in het zadel, leggen de ketting strak en sturen naar een verkeersveiliger toekomst. Springt u mee achterop!

HET PROGRAMMA

Datum: woensdag 17 juni 2015
Tijd: 10.00 – 16.00 uur – gezamenlijke afsluiting om 16.00 uur
Afsluiting/prijsuitreiking (tijd en locatie): vanaf 15.30 uur – Catharinaplein stadscentrum
Deelnemers: alle senioren (50+) van de gemeente Eindhoven en omstreken
Vervoerwijze: alle soorten fietsen, scootmobiel
Afstand: 31 kilometer (of zelf inkorten)
Start/finish: overal kan worden ‘opgestapt’ – eigen keuze (zie routekaartje)
Kosten: deelname is gratis (consumpties e.d. op eigen rekening – mogelijk aanbiedingen tijdens actiedag)
Aansprakelijkheid: Organisatie/gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen, diefstal, schade(s) of onvolkomenheden in het programma.