Jan van schijndel     +31(0)6 415 29 366

CENTRUMPLAN ASTEN

CENTRUMPLAN ASTEN

Voor het gemeentebestuur, raads- en commissiesleden van de gemeente Asten heeft VanSchijndelAdvies de opdracht gehad om alle vigerende beleidsplannen door te nemen en tegen het licht te houden i.v.m. de voorgestane reconstructieplannen voor het centrum van Asten. Ook moest aan benchmarking worden gedaan. De resultaten moesten ‘beeldend’ worden gepresenteerd aan de college- en commissieleden en de presentatie moest onverkort kunnen dienen voor een openbare informatiebijeenkomst in Asten.

Heropening centrum Asten (mei 2014)